Hieronder vindt u een overzicht van de winnende projecten, editie 2017

Apotheek Square Levie – Brussel

Om de communicatie te verbeteren tussen apothekers en patiënten die een vreemde taal spreken ontwikkelde apotheek Square Levie een medicatieplan met pictogrammen die de patiënt alle uitleg geeft over symptomen, tijdstip van innemen, wijze van toedienen, en mogelijke bijwerkingen. Op die manier kunnen patiënten die geen van beide landstalen goed meester zijn toch beter hun medicatie opvolgen. En niet onbelangrijk, het plan creëert ook een vertrouwensrelatie en helpt de patiënt om veilig en zelfstandig om te gaan met zijn medicatie en gezondheidsproducten.

“Dit project is een mooi voorbeeld van een eenvoudige ingreep die toch adequaat inspeelt op beperkte gezondheidswijsheid», zegt juryvoorzitter Stephan Van den Broucke. “Pictogrammen maken relevante informatie over medicatiegebruik toegankelijk voor patiënten en dragen op die manier concreet bij tot een betere zelfzorg”.

ZNA nierkliniek – patiëntenondersteuning in pre-dialyse – Antwerpen

Een verminderde nierfunctie is moeilijk uit te leggen aan patiënten die niet vertrouwd zijn met medische termen en begrippen uit de gezondheidsleer. Om die patiënten toch goed te kunnen informeren startte ZNA nierkliniek een aantal interne werkgroepen op die methoden uitwerkten om nieuwe patiënten beter wegwijs te maken in hun ziekte, ongeacht hun herkomst, taal of cultuur. Zo boden verpleegkundigen zelfstudie Nederlands aan, ontwikkelden ze een opbouw-fotogids en herschreven ze informatiebrochures over het functioneren van de nier en nierziekten. Typerend voor dit alles was het gebruik van een eenvoudige en duidelijke taal, want een klare kijk kunnen geven op een persoonlijke situatie blijft in de gezondheidszorg essentieel.

“Gezondheidswijsheid is zeer relevant voor patiënten met chronische nierinsufficentie”,zegt juryvoorzitter Stephan Van den Broucke, “en door de focus op laaggeletterden en anderstaligen kadert het project van de ZNA Nierkliniek in een uitgesproken diversiteitsbeleid. Waardevol is ook dat het project op een zeer participatieve wijze werd opgezet, met betrokkenheid van patiënten, alle medewerkers van de dienst, en externe experten die vertrouwd zijn met de doelgroep. Alle deelnemers bevestigden ook de meerwaarde van het project, dat kan worden uitgebreid naar andere nefrologische diensten.

Cultures&Santé – Gezondheidswijsheid: van concept tot praktijk (animatiegids) – Brussel

De vereniging Cultures&Santé ontwikkelde een gids over gezondheidswijsheid met bijhorende workshops om in Brussel en Wallonië de kennis en vaardigheden terzake bij professionals op het terrein te vergroten. Het doel van de animatiegids is om mensen die in de gezondheidszorg actief zijn het begrip gezondheidswijsheid en beter te doen begrijpen, het belang ervan aan te tonen, de eigen bijdrage te beklemtonen, de sterke punten van een collectieve aanpak te identificeren, en actieprogramma’s en animaties op te stellen, telkens met het oog op een gezondheidsbevordering die beter rekening houdt met gezondheidswijsheid.

“Het project van Cultures & Santé biedt een mooie integratie van praktijk die stoelt op degelijk onderzoek, en de doelgroepen mee betrekt in hun aanbod”, zegt juryvoorzitter Stephan Van den Broucke “Door zich te richten op het gezondheidsprofessionals en hun kennis en vaardigheden omtrent gezondheidswijsheid te verbeteren creëert het project de voorwaarden om het probleem van gezondheidswijsheid op een brede schaal aan te pakken”.

WELDONNE AWARD SPECIAL 2017
WELDONNE AWARD SPECIAL 2017