Reglement

 1. Deelname aan de wedstrijd gebeurt op de daartoe voorziene formulieren die kunnen geraadpleegd/opgeladen worden op de website.
 2. Het indienen van projecten kan gebeuren door het invullen van het online formulier en het online in te dienen. Het indienen van ondersteunend materiaal kan gebeuren per mail naar msd.welldoneawards@gmail.com en/of per post naar Kantersteen 47, 1000 Brussel TAV Ogilvy & Social.Lab – Well Done Awards.
 3. Alle inzendingen moeten ten laatste op 1 juni 2018, 17u worden ingediend.
 4. Laattijdige inzendingen kunnen we helaas niet in rekening nemen.
 5. Bij de indiening geeft u zelf aan voor welke categorie (First line, Specialty of community) u zich inschrijft. Indien u niet zelf aangeeft voor welke categorie u in aanmerking komt, zal de jury de beslissing voor u nemen.
 6. Ondersteunend materiaal voor uw initiatief, zoals DVD’s, posters, brochures, krantenartikels, CD’s, foto’s, … kunnen in bijlage bezorgd worden op het postadres: Kantersteen 47, 1000 Brussel t.a.v. Ogivly – Well Done Awards. Gelieve de onderstaande informatie steeds bij te sluiten, zowel in uw communicatie per email als per post :
  • Naam van uw organisatie
  • Naam van het project
  • Naam en voornaam
  • Emailadres
  • Telefoonnummer
 7. De inzendingen worden beoordeeld door een onafhankelijke jury die bestaat uit een expert met ervaring op het gebied van gezondheidswijsheid en professionals uit de gezondheidssector die actief zijn in verschillende domeinen en representatief zijn voor de 3 Award categorieën.
 8. De jury behoudt zich het recht toe om in voorkomend geval de categorie waarvoor de inzending gebeurt, te wijzigen, of inzendingen op basis van vormfouten uit te sluiten van de competitie.
 9. De jury maakt voor elke categorie een shortlist van drie projecten die genomineerd worden voor de Awards. Daarna volgt een tweede stemronde waarin de winnaar per categorie verkozen wordt.
 10. Het ingezonden ondersteunend materiaal wordt eigendom van de organisatoren en zal niet worden teruggestuurd.
 11. Het benaderen van de juryleden met het oog op het verkrijgen van een gunstige beoordeling van het eigen project zal de onmiddellijke uitsluiting van de competitie tot gevolg hebben.
 12. De winnaars van de Awards en de genomineerde projecten kunnen opgenomen worden in een publiciteitscampagne om de Awards te promoten en om de gezondheidswijsheid in België te verhogen.
 13. Wij respecteren uw privacy. Overeenkomstig de Wet op de Persoonlijke Levenssfeer 08/12/1992 hebt u het recht op inzage en verwijdering van uw gegevens en dit op uw eerste verzoek. Uw persoonlijke gegevens worden nooit aan derden doorgegeven.

Indien u vragen heeft met betrekking tot dit reglement, klik hier en stuur ons een e-mail.

WELDONNE AWARD SPECIAL 2017
WELDONNE AWARD SPECIAL 2017