Wie kan deelnemen in deze categorie ?

Projecten die betrekking hebben op initiatieven die genomen werden door publieke instellingen, patiëntenverenigingen en/of prive personen.

U kunt zelf bepalen voor welke categorie u uw project indient.

Welke projecten komen in aanmerking ?

Alle mogelijke projecten en initiatieven zowel van het medische, het paramedische korps als van verpleegkundigen, vroedvrouwen, apothekers, en kinesitherapeuten. Zowel van particuliere individuen, als van groepen en consortia die in 2015 en 2016 bijgedragen hebben tot een verhoging van de gezondheidskennis en alzo tot een adequatere inzet van medische zorg in België.

Iedereen die in brede of enge zin betrokken is bij de ALGEMENE ZORG in België, en een dergelijk klein of groot project heeft uitgewerkt, wordt aangemoedigd om deel te nemen aan deze Award.

Waarom zou ik meedoen ?

De Well Done – MSD Health Literacy Award wil in de eerste plaats erkenning geven aan de vele gezondheidswerkers die klein of groot met hun project of initiatief het verschil hebben gemaakt voor patiënten. We willen je niet alleen een steuntje in de rug geven maar ook een platform bieden om je eigen project kenbaar te maken. We hopen tevens dat het anderen kan inspireren om zelf de daad bij het woord te voegen, en zo mee te helpen aan een beter en performanter gezondheidszorgsysteem.